LOVE & PEACE ◕‿◕
 • 現在有隻熊在晒日光浴★/努力更新中→"所有文章"
 • 紀念過去天/離23歲還有 天/開用
 • ✧把握當下,及時行動✿❀✿
Related Posts with Thumbnails

目前日期文章:200611 (5)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

Ashley 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()哈~
這張看起來很聰明吧!


Ashley 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


玩具  有求必樂

不知道怎麼做選擇嗎?!
來玩這個吧!

Ashley 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


來自http://mail.ylc.edu.tw/~gces.jelly/sky/fav/index.htm

男生
  雙魚 水瓶 魔羯 射手 天蠍 天秤 處女 獅子 巨蟹   雙子 金牛  牡羊 
女生
牡羊 
79 88 58 99 70 85 65 94 47 82 79 90
金牛 81 66 93 61 78 57 97 45 75 72 88 68
雙子 48 99 64 86 69 93 57 81 71 89 76 79
巨蟹 97 74 87 70 92 66 84 61 89 78 82 52
獅子 62 84 77 92 45 81 72 87 69 79 56 97
處女 84 55 95 72 81 49 89 66 88 76 91 61
天秤 64 95 47 80 71 90 77 88 58 98 74 85
天蠍 92 57 76 47 87 73 84 65 97 68 80 60
射手 44 78 75 89 68 86 58 98 65 81 70 92
魔羯 77 74 88 64 85 51 92 59 80 70 97 43
水瓶 60 87 69 82 51 96 64 78 58 91 41 72
雙魚 88 69 82 54 99 74 65 61 93 46 78 71
 

Ashley 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

來這裡留言攸!若有鎖右鍵複製請按Ctrl+C。

Ashley 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()